Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ballady w mp3
001. Gdy zamieæ wyje - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
002. Piosenka o ¿o³nierskich butach - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piew: P.Orkisz
003. Piosenka amerykañskiego ¿o³nierza - s³.muz. B.Okud¿awa, ¶p: P.Orkisz
004. Loñka Król - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
005. Ostatni trolejbus - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
006. Majster Grisza - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
007. Katarynka - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
008. Czarny Kot - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
009. Staraja so³datskaja - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
010. Po¿egnanie z Polsk± - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
011. Piosenka o g³upcach - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
012. Smoleñska Droga - s³.muz. B. Okud¿awa, ¶piewa: Pawe³ Orkisz
013. Sam ze ¶wiatem - s³.muz. A. Polek, wykonanie z M. Trand±
014. Wo³a mnie s³oñce - s³.muz. A. Polek, wykonanie z M. Trand±
015. Zbigniewowi Nienackiemu - s³.muz. A. Polek, wykonanie z M. Trand±
016. Sonet 77 - s³. W. Shakespeare, wykonanie: S. Soyka z zespo³em
017. I z nami by³ Bóg - s³. muz. Bob Dylan, t³um. Jerzy Menel, wykonanie: Piotr Krupa z zespo³em
018. Jeszcze jedna kawa - s³. muz. Bob Dylan, t³um. Jerzy Menel, wykonanie: Piotr Krupa z zespo³em
019. Ona nale¿y do mnie - s³. muz. Bob Dylan, t³um. Jerzy Menel, wykonanie: Piotr Krupa z zespo³em

 
sponsorzy_start_2012.png