Monday, 20 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Bilety

Dwa g³ówne kana³y dystrybucji naszych biletów to:
1.  http://sklep.niepolomice.com/
2. W kasie przed rozpoczêciem koncertu.


Bilety do nabycia:
Niepo³omice: Kasa biletowa Muzeum Niepo³omickiego
– zamek, tel. 12 261 98 52

Bilety na:

tytu³ koncertu

normalne

 ulgowe

Koncert 1

Bujanie na fali - ballady ¿eglarskie w wykonaniu: Dominiki ¯ukowskiej i Andrzeja Koryckiego, Marka Szurawskiego, Ryszarda Muzaja, Waldemara Mieczkowskiego oraz Miros³awa Kowalewskiego

30 z³

 20 z³

Koncert 2

M³ode Ballady (ró¿ni wykonawcy)

wstêp wolny

 wstêp wolny

Koncert 3

Ballady litewskie (Arnoldas Jalianiauskas i Indrė Dirgėlaitė z zespo³em)

wstêp wolny

  wstêp wolny

Koncert 4

Ballady kaszubskie i gdañskie
(Pawe³ Ruszkowski, zespó³ Formacja, zespó³ Zayazd)

30 z³

  20 z³

Koncert 5

Nocne balladowanie
(Pawe³ Orkisz)

wstêp wolny

 wstêp wolny

Koncert 6

Trzy koncerty balladowe (Barbara Stêpniak-Wilk, Vivian Buczek (Szwecja),
Karolina Cicha)

40 z³

  25 z³

Karnet na wszystkie koncerty                   65 z³   
 
 
sponsorzy_start_2012.png